Rāingān Kānprachum Mư̄angrǣ khrang thī 5, pračham pī Phō̜. Sō̜. 2507 wādūai Lǣng Rǣ Lōha nai Prathēt Thai
Read Online
Share

Rāingān Kānprachum Mư̄angrǣ khrang thī 5, pračham pī Phō̜. Sō̜. 2507 wādūai Lǣng Rǣ Lōha nai Prathēt Thai

  • 407 Want to read
  • ·
  • 21 Currently reading

Published by Krom Sapphayākō̜n Thō̜ranī, Krasūang Phatthanākān hǣng Chāt in [Bangkok] .
Written in English


Book details:

About the Edition

Proceedings of a conference on ore deposits in Thailand.

Edition Notes

Statementčhat dōi Krom Sapphayākō̜n Thō̜ranī, Krasūang Phatthanākān hǣng Khāt [i.e. Chāt], Samākhom ʻUtsāhakam Mư̄angrǣ hǣng Prathēt Thai, Samākhom Mư̄angrǣ Britit na Hō̜prachum Rōngphayābān Song, rawāng wan thī 3-7 Kumphāphan 2507.
Classifications
LC ClassificationsMicrofiche 85/64390 (T)
The Physical Object
FormatMicroform
Paginationca. 600 p. (some folded)
Number of Pages600
ID Numbers
Open LibraryOL2700033M
LC Control Number85920169

Download Rāingān Kānprachum Mư̄angrǣ khrang thī 5, pračham pī Phō̜. Sō̜. 2507 wādūai Lǣng Rǣ Lōha nai Prathēt Thai

PDF EPUB FB2 MOBI RTF